Dotacje UE

KONSIMO Sp. z o.o. Sp.k. w Poznaniu 28.03.2018 roku podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie nr POIR.02.03.02.-30-0060/17-00 na realizuje projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. „ Stworzenie innowacyjnej kolekcji bezpiecznych mebli dla dzieci w wieku 5-10 lat”.

Całkowita wartość projektu to 465 971,80 zł
Wartość dofinansowania, stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych to 319.940 zł.

Celem projektu jest wdrożenie do sprzedaży nowej kolekcji bezpiecznych i funkcjonalnych mebli o innowacyjnych cechach dla dzieci w przedziale wieku 5-10 lat wraz z innowacyjnym opakowaniem.

Efekty projektu

Powstanie 6 kompletów prototypu kolekcji mebli dla dzieci obojga płci o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności, przetestowanej przez użytkowników końcowych w różnych warunkach mieszkaniowych. Efektem tych działań będzie podniesienie konkurencyjności i wzrost sprzedaży firmy przez zapełnienie luki w obecnie dostępnej ofercie rynkowej, która stanowi innowację zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i kraju; Zrealizowanie projektu pozwoli dodać do dewizy KONSIMO: „styl i jakość w niskiej cenie” imperatyw „ponadstandardowe bezpieczeństwo”, podnoszące komfort i funkcje wspierające prawidłowy rozwój i pozostawanie w dobrej kondycji dzieci. W ramach projektu powstaną projekty wzornicze -na 5 bryłowe kolekcje mebli o podwyższonych walorach bezpieczeństwa (10 innowacji produktowych) oraz na opakowanie na każdą z brył (mebel) o dodatkowych funkcjach edukacyjno-zabawowych nadające się do recyklingu po wykorzystaniu (1 innowacja nietechnologiczna).

Innowacja oparta będzie o nowe cechy fizyczne wzmacniające wizualnie odczucie bezpieczeństwa dla rodziców dzieci w wieku 5-10 lat, do których należą nowe materiały , konstrukcje ramowo-płycinowe, wprowadzenie elementów tapicerowanych i wykończeń o różnej strukturze, przez co pozwalających uczyć się świata jak i przez nowe funkcje mebli: edukacyjno-rozwojową i równościową (percepcja równości wg definicji uniwersalnego projektowania) w sensorycznym poznawaniu świata przez dzieci w pełni sprawne i o wybranych dysfunkcjach.

Finalnym produktem projektu będzie prototyp 5 bryłowej kolekcji bezpiecznych mebli, przetestowany na użytkownikach końcowych wraz z dokumentacją inżynierską dla potrzeb wdrożenia kolekcji do produkcji seryjnej pod marką KONSIMO.

Wdrożenie projektu to wzmocnienie brandu KONSIMO na rynku krajowym.